SERVISNÍ PARTNER FIRMY HYDAC

TOMADO s.r.o., Most se ve své činnosti zabývá aplikovanou tribotechnikou, zajišťuje servis průmyslových maziv, filtraci olejových náplní, provádí tribotechnickou diagnostiku. auto1Nedílnou součástí tribotechnické diagnostiky je i sledování projevů a následků procesu degradace maziva během provozního nasazení. Za cíle poskytovaných služeb si firma klade odstranění nežádoucích jevů a tím prodlužování životnosti olejových náplní a snižování nákladů spojených s údržbou strojů a zařízení..

 

Firma TOMADO s.r.o. již několik let nabízí své znalosti a zkušenosti nejen v oblasti tribotechniky a pomáhá tak maximalizovat celkovou účinnost strojů a zařízení. Zároveň s tím se snaží minimalizovat náklady spojené s údržbou strojů a zařízení.

certifikat

 

Umíme určit postup, který vede k minimalizaci ztrát výkonů a účinnosti strojů a zařízení, které mohou vznikat poruchami nebo opotřebením. Po bližším zjištění stavu hydraulického systému vypracujeme nejlepší cestu, která pomůže zajistit plynulý bezchybný chod všech hydraulických mechanisů, strojů a zařízení.

Naši pracovníci jsou pravidelně školení v oblasti tribotechniky a poskytování nejlepších služeb.

 

Vytvořil: Jakub Nemček

(c) Tomado s.r.o. 2024