SERVISNÍ PARTNER FIRMY HYDAC

Cílem firmy TOMADO s.r.o., je maximalizace celkové účinnosti strojů a zařízení s co nejmenšími náklady na údržbu, odstranění ztrát, které vznikají poruchami a opotřebením strojů a zařízení.

Námi poskytované služby v oblasti tribotechniky:

 • analýza olejových náplnífiltrace_001_2
 • filtrace olejových náplní
 • čištění potrubních, hydraulických a mazacích systémů
 • řešení a odstraňování problémů
 • odběry vzorků u zákazníka
 • měření kódu čistoty hydraulických kapalin za provozu čítačem částic
 • čištění filtračních vložek pomocí ultrazvuku - ultrazvuková čistička

 

TOMADO s.r.o. poskytuje pro oblast tribotechnická diagnostika tyto činnosti:

 • vstupní kontrola dodávaných olejů
 • hodnocení mazacích schopností olejů
 • hodnocení kvality olejů
 • celkové vyhodnocení kontroly, mazání a kvality olejů
 • monitorování stavu provozovaných olejových náplní a následné vyhodnocení, včetně sestavení návrhu řešení
 • stanovení kódů čistoty olejových náplní dle ISO 4406, pokud nejsou stanoveny výrobcem strojů a zařízení
 • sledování čistoty olejových náplní
 • zjišťování kontaminantů v provozovaných olejových náplních
 • morfologie částic v olejových náplních
 • vytváření souboru hodnot a porovnání s limitními hodnotami
 • sledování trendů mazacích schopností olejových náplní a jejich změn
 • stanovení optimálních intervalů odběrů vzorků provozovaných olejových náplní

Vytvořil: Jakub Nemček

(c) Tomado s.r.o. 2023