SERVISNÍ PARTNER FIRMY HYDAC

Ambulantní filtrace hydraulických a mazacích olejů je jedním z významných faktorů pro zajištění bezpečného provozu strojů a zařízení.

Znečištěný olej a rostoucí množství mechanických nečistot v provozních podmínkách znamená:

  • snížení oxidační stability oleje (životnosti)filtrace_001_2
  • zvyšující se opotřebení hydraulických prvků a třecích ploch v mazacích systémech
  • zvýšení rizika nebezpečí poruch
  • nevyhnutelná ztráta ve výrobě

Je statisticky prokázáno, že 75 až 80% poruch a havárií v hydraulických a mazacích systémech je způsobeno znečištěným olejem.

Vytvořil: Jakub Nemček

(c) Tomado s.r.o. 2024