SERVISNÍ PARTNER FIRMY HYDAC

filtrace_003Přenesení poznatků získaných z tribotechnické diagnostiky do provozu strojního zařízení provádí firma Tomado s.r.o. pomocí aplikované tribotechniky.

Aplikovaná tribotechnika umožňuje správně zapracovat zjištěné informace, přizpůsobit proces optimalizace pro konkrétní zařízení a zajistit tak správný provoz strojů i s možností snížení nákladů pro údržbu.

Vytvořil: Jakub Nemček

(c) Tomado s.r.o. 2024