SERVISNÍ PARTNER FIRMY HYDAC

Pokud víte, jak se správně starat o oleje a provozní kapaliny ve Vašem zařízení, můžete tak mnohonásobně prodloužit životnost hydraulických soustav. Níže sepisujeme zkladní procesy, které způsobují rychlejší stárnutí oleje a snižují tak výkon strojů a zařízení:

Teplota

Hlavním zdrojem je vnitřní tření olejového filmu, tření ložisek, přenos tepla hřídelí a tepelné sálání.

Na základě termických vlivů se v důsledku termooxidačních procesů tvoří v oleji pryskyřičnaté kaly, které mohou citelně rušit funkce řídících a regulačních systémů.

Voda

voda_olejVoda v olejovém systému trvale existuje kondenzací atmosférické vlhkosti. Při tvoření směsi olej-voda není zaručena tvorba mazací vrstvy, tvorba emulze zesiluje procesy stárnutí je s ní spojena změna viskozity.

Voda negativně působí na antioxidanty a antikorodanty. Voda v oleji způsobuje pokles životnosti valivých prvků v násobku od 10 do 100 v závislosti na obsahu vody. 

Vzduch v oleji

Vzduch v oleji je rozpuštěn v závislosti na viskozitě oleje a tlaku. Částice vzduchu, které se dostanou do oleje nad stupeň jeho nasycení, v něm existují jako jemné vzduchové bubliny.

Vzduch v oleji způsobuje nárůst stlačitelnosti oleje, snižuje viskozitu oleje a je také ovlivněna tvorba mazací vrstvy. Dochází k urychlenému stárnutí turbínového oleje v důsledku zvětšení povrchu přicházejícího do styku se vzdušným kyslíkem a s tím spojené oxidační reakce

dirtyoilKovový otěr

Kov působí jako katalyzátor při oxidačních procesech a stárnutí oleje se tak urychluje. Dochází k tvorbě pryskyřičnatých kalů a mazů a tím k zalepování řídících a regulačních systémů. 

Mechanické nečistoty

Mechanické nečistoty mohou vniknout do mazacího systému při plnění, nevyčištěním plnicího potrubí nebo znečištěním potrubí, případně nádrže při montážích a opravárenských pracích.

   

Péče o olej znamená trvalé odstraňování mechanických nečistot a vody.

Vytvořil: Jakub Nemček

(c) Tomado s.r.o. 2024